Priser

  • Priser från 23.12.17 till 30.04.18: 1150 NOK per dag
  • Priser från 01.05.17 till 22.12.17: 1000 NOK per dag
  • Prissättning påsk 2018 (23/3 – 2/4): 1350 NOK per dag
  • Dessutom är det möjligt att hyra en grill stuga för 350 per dag.
  • Tvätt av stugor kan bokas, pris 650 NOK per stuga (disk ingår inte i detta pris)
  • Vi kan även hjälpa till med uthyrning av sängkläder.

Användarvillkor

Betalning/bekräftelse: Beställningen är bekräftad så snart betalningen är genomförd, antingen via PayPal eller faktura. Om beloppet inte blir inbetalt innan den angivna tidsfristen, betraktas det som en avbeställning.

Avbeställning: Vid avbeställning mer än 4 veckor innan ankomsten, returneras inbetalt belopp (minus avgift kr 500). Vid avbeställning mellan 4 och 2 veckor innan ankomst, behålls 25% av den totala hyran. Vid avbeställning senare än än två veckor innan ankomst, betalas ingenting tillbaka. Vid avbeställning pga sjukdom eller olycka, returneras inbetalt belopp (minus avgift kr 500).

Ankomst / avresa: Stugorna är tillgängliga för incheckning efter 14:00 på ankomstdagen och skall lämnas senast kl 12.00 på avresedagen. Några dagar före ankomst kommer hyresgästen att få en kod till nyckelskåp.

Användning: I stugan skall det inte bo flera person än vad det är beräknat för. Andrahandsuthyrning är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att sätta upp tält eller linknade på egendomen. Rökning är inte tillåtet i stugan. Husdjur är endast tillåtet om det är avtalat på förhand. Hyresgäster är ansvariga för att ta med lakan och handduk.

Ansvar: Hyrsegästerna är ansvariga för att det hålls ordning och är lugnt. Stök och oljud i stugan som är störande för våra övriga gäster och grannar kommer leda till en tillsägelse från uthyrare. Om tillsägelsen inte tas på allvar så vill omedelbar utkastning av hyresgästerna ske. Vid en sådan situation återbetalas inte avgiften för uthyrning av stugan. Eget musikanlegg / steroanlegg är inte tillgåtet. Vid bristfällig rengöring vill ersättning krävas före hemfärd, eventuellt efterfakutereras 1000,- nkr. Gästerna tar på sig ansvaret för skador eller onormalt slitage som stugan med tillbehör blir pådraget under uthyrningstiden, oavsett vem som orskade det eller hur det uppstod. Samma sak gäller vid stöld eller bortkomst av saker som är inkluderat i hyran eller som inte täcks av uthyrares försäkring. Den eventuella självrisken för det som är täckt av försäkringen, står hyresgästen för. När uthyrningstiden är slut skall stugan städas av hyresgästen. Se beskrivelse i infopärm. Hyresgäst accepterar att tvångsförflyttning kan ske om inte hyresgäst flyttar ut inom avtalad tid när uthyrningstiden är slut, ref. till Tvangsfullbyrdelseslovens §13-2. Om hyresgästen bryter mot kontraktet och där med orskar uthyrare utgifter, får hyresgästen själv stå för den kostnaden.

Klagomål: Eventuella reklamationer vid uthyrning skall meddelas uthyrare så fort som möjligt och senast kl. 10.00 dagen efter ankomst. På det sättet kan felen / bristerna rättas direkt och med minsta möjliga nackdel för gästerna. Saknande av reklamation vill medföra förlorad rätt till att senare få ersättning.

Under uthyrningsperioden nås uthyrare på följande telefonnummer: +47 91726705/99604218/48185855