Priser

  • Pris 1250 pr døgn

Perioder med avvikende priser:

  • Priser 04.02.19 – 17.02.19: 2500 pr døgn
  • Priser påsken 2019 (12/4 – 22/4): 1500 pr døgn
  • I tillegg er det mulig å leie grillhytten for 350 pr dag.
  • Vask av hyttene kan bestilles, pris 1000 pr hytte (oppvask inngår ikke i denne prisen)
  • Vi kan også være behjelpelig med leie av sengetøy.

Betingelser

Betaling/bekreftelse: Bestillingen er bekreftet så snart betaling er gjennomført, enten via PayPal eller faktura. Blir beløp ikke innbetalt innen de angitte frister, betraktes det som en avbestilling.

Avbestilling: Ved avbestilling mer enn 4 uker før ankomst, returneres innbetalt beløp (minus gebyr kr 500). Ved avbestilling mellom 4 og 2 uker før ankomst, beholdes 25% av det totale leiebeløpet. Ved avbestilling senere enn 2 uker før ankomst, tilbakebetales ingenting. Ved avbestilling pga sykdom eller ulykke, returneres innbetalt beløp (minus gebyr kr 500).

Ankomst/avreise: Hyttene er ledig for innlosjering etter 14:00 ved ankomstdag, og må forlates innen klokken 12:00 på avreisedag. Noen dager før ankomst vil leietaker få tilsendt kode til nøkkelskap.

Bruk: I hytta skal det ikke innkvarteres flere personer enn det den er beregnet for. Fremleie er ikke tillatt. Det skal ikke settes opp telt e.l. for overnatting på eiendommen. Røyking er ikke tillatt inne i hytta. Husdyr er kun tillatt hvis dette er avtalt på forhånd. Leietaker(e) er selv ansvarlig for å ta med sengetøy og håndklær.

Ansvar: Leietaker er ansvarlig for at nødvendig ro og orden opprettholdes. Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester eller naboer vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. Eget musikkanlegg / stereoanlegg er ikke tillatt. Ved mangelfull rengjøring vil erstatning bli krevd før avreise, eventuelt etter faktureres 1000,- nkr. Leietaker påtar seg ansvar for skader eller unormal slitasje som hytta med tilbehør blir påført i leietiden, uansett hvem som har forvoldt det eller hvordan det har oppstått. Det samme gjelder stjålne eller bortkomne gjenstander som omfattes av leieforholdet og som ikke dekkes av utleiers forsikring. Eventuell egenandel under utleiers forsikring for dekning av skader som leietaker svarer for, dekkes av leietaker. Ved leietidens utløp forplikter leietaker å fraflytte hytta i ryddet og rengjort stand. Se beskrivelse i infoperm. Leietaker aksepterer at tvangsfravikelse kan kreves hvis leietaker ikke flytter ut til avtalt tid når leietiden er løpt ut, jmf Tvangsfullbyrdelseslovens §13-2. Ethvert utlegg som leietakers brudd på leiekontrakten måtte forårsake for utleier, skal dekkes av leietaker.

Klage: Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal meddeles utleier så raskt som mulig og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst. På den måten kan feilen / mangelen rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjestene. Manglende reklamasjon vil medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Under leieperioden treffes utleier på dette telefonnummeret: +47 91726705 / 99604218 / 48185855